Högre seminarium: Jens Bjerring-Hansen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Jens Bjerring-Hansen, lektor, Institut för Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet
  • Kontaktperson: David Håkansson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare. Samarrangemang med forskningsprojektet "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930."