Högre seminarium: Malin Mark

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Malin Mark, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.