Högre seminarium: Alexandra Borg, Åsa Arping och Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Alexandra Borg, universitetslektor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet; Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet & Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, professor i nordiska språk, Universitet i Oslo
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Preliminär titel: Onkel Toms stuga i Norden.