Högre seminarium: Alexandra Borg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Alexandra Borg, universitetslektor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Fakta och fiktion, eller sakprosan och akribin.

Under hösten har svenska förlags sakprosautgivning diskuterats i tidningar som Dagens Nyheter och Expressen. Debatten har handlat om facklitteraturens sanningsanspråk och med den källhänvisning och redlighet i forskning. Behöver en populärvetenskaplig framställning hänvisa till tidigare forskning – på vad sätt och i hur stor grad? Vilket ansvar har sakprosaförfattaren, förlaget, akademikern? Är de fria från att belägga material? Och kan en forskare stödja sig på journalisters grundforskning om denna inte är dokumenterad? På seminariet ger Alexandra Borg en bakgrund till diskussionen.

https://www.dn.se/kultur/forskare-vill-ha-hardare-granskning-av-fackbocker

https://www.expressen.se/kultur/ebba-witt-brattstrom-1/rena-rama-trollfabriken--nar-de-ignorerar-forskning/

https://www.expressen.se/kultur/ide/tack-och-lov-ar-jag--inte-som-du-ebba-/