Högre seminarium: Dominika Skrzypek

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Dominika Skrzypek, professor, Institutionen för skandinavistik, Adam Mickiewicz universitet, Poznań, Polen
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.