Högre seminarium: Maria Johansson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Maria Johansson, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Slutseminarium. Titel på föredrag meddelas senare.