Högre seminarium i utbildningsrätt: Tillgänglig kursdesign - om de rättsliga kraven på universitetsutbildning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Rum 234
  • Föreläsare: Christina Johnsson, universitetslektor i offentlig rätt vid Malmö universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Det akademiska lärarskapet står under förändring, inte minst genom att allt fler lagar om likvärdighet och tillgänglighet till högre utbildning styr hur lärare ska förhålla sig till studenter, till innehållet i undervisningen och till examinationer.

Det är inte enkelt att göra rätt om inte lagarna konkretiseras och översätts till praktisk kursdesign. I den här presentationen resonerar Christina Johnsson om hur hon med ett rättsvetenskapligt angreppsätt kombinerar de olika lagarna och internationella konventionerna om tillgänglighet med det transdisciplinära förhållningssättet Universell design för lärande, i en kurs vid lärarutbildningen vid Malmö universitet.

Hela inbjudan