Högre seminarium i utbildningsrätt: Tillgänglig kursdesign - om de rättsliga kraven på universitetsutbildning