Nordiskt seminarium i utbildningsrätt: Akademisk ytringsfrihet – hvordan kan vi bidra till den?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Föreläsare: Anine Kierulf, försteamanuensis vid institutet för offentlig rätt, universitetet i Oslo
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium