Högre seminarium i offentlig rätt: A Digital Right to Repair?