Högre seminarium i offentlig rätt: EU-rättsliga naturskyddsfrågor i finländsk rättslig prövning

  • Datum: –16.00
  • Föreläsare: Love Rönnelid, postdoktor i offentlig rätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium