Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Föreläsare: Olle Nolgård
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Thomas Nygren, Olle Nolgård
  • Seminarium

Olle Nolgård lägger fram sitt 90%-manus.

Huvudhandledare: Thomas Nygren
Biträdande handledare: David Sjögren

Diskutand:  Martin Stolare, professor i historia vid Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet.

Textunderlag kan fås av Olle Nolgård (olle.nolgard@edu.uu.se) två veckor innan seminariet.

Seminariet genomförs på svenska.