Slutseminarium: Ina-Maria Jansson

  • Datum:
  • Föreläsare: Ina-Maria Jansson
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På seminariet diskuteras Ina-Maria Janssons (Institutionen för ABM) avhandlingsmanuskript "Kulturarvets maskineri - Digitalt deltagande som kulturarvifieringsprocess". Som opponent fungerar docent Björn Hammarfelt, Högskolan i Borås.