Anna Sparrman & Ulrika Kjellman: Barns kulturarv – Att inkludera barn som kulturarvsproducenter

  • Datum: –16.00
  • Plats: 4-2007
  • Föreläsare: Anna Sparrman (LiU) & Ulrika Kjellman (ABM)
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

Syftet med forskningsprojektet Barns kulturarv - arkivets visuella röster är att undersöka hur insamling, registrering, kategorisering, bevarande och arkivering lyfter fram barns egen kulturproduktion som källor till kunskap om barns sociala och kulturella liv och livsvillkor. I fokus för insamlingen av forskningsmaterialet och digitaliseringsprojektet är Svenskt barnbildarkiv och  synen på barn som  producenter av kultur samt avsaknaden av barn i heritage teorier.

Anna Sparrman är professor på Tema Barn vid Linköpings universitet.