Halvtidsseminarium: Ida Grönroos

  • Datum:
  • Föreläsare: Ida Grönroos
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium