Högre seminarium i offentlig rätt: Skolans arbetsmiljö - ett rättsligt spänningsfält

  • Datum: –17.00
  • Plats: Munken 1, Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234
  • Föreläsare: Peter Ramsjö, doktorand vid Uppsala Universitet
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium