Högre seminarium i utbildningsrätt: Rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna. En forsknings- och policyöversikt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234, Munken 1
  • Föreläsare: Seminariet inleds av André Bryntesson, forskningssamordnare vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson har skrivit två nya rapporter om breddad rekrytering på uppdrag av Universitetskanslersämbetet som en del av den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering.

Se hela inbjudan