Högre seminarium i utbildningsrätt: Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234, Munken 1
  • Föreläsare: Seminariet inleds av Annika Nilsson, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Vid seminariet presenteras pågående och planerad rättsvetenskaplig forskning om akademisk frihet. Inom ramen för forskningen belyses hur akademisk frihet definieras rättslgt, hur den skyddas och begränsas genom regleringar och processer i svensk rätt, samt hur lagstiftare och domstolar, liksom universiteten själva, balanserar akademisk frihet mot andra intressen.