Högre seminarium i utbildningsrätt: Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234, Munken 1
  • Föreläsare: Annika Nilsson, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium