Högre seminarium i utbildningsrätt: Ansvar och samverkan vid elevers skolfrånvaro

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234, Munken 1
  • Föreläsare: Sara Lyrenäs, doktorand vid Umeå universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium