Högre seminarium i utbildningsrätt: Rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna. En forsknings- och policyöversikt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234, Munken 1
  • Föreläsare: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium