Reintroducing gender: Recent reflections and new directions in archaeological discourse

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Kontaktperson: Maria Lingström
  • Konferens

En konferens som samlar forskare i framkanten av modern genderarkeologi för att gemensamt bidra till utvecklingen av framtida forskningsfält.

Anmälan obligatorisk. Här kan du anmäla dig till konferensen.