Anna Folland – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Opponent: Björn Pettersson, Lunds universitet

Mer information meddelas senare