Konferens: Obehörig användning av e-legitimation: Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer

För inte så länge sedan krävde nästan alla bankärenden en egenhändig signatur på papper. Utvecklingen har gått snabbt och från de första stegen med engångskoder och koddosor har BankID blivit en självklarhet för att identifiera sig i många olika sammanhang. Med möjligheten att identifiera sig på detta enkla sätt har också risken för missbruk ökat. I domstolspraxis och i nämndpraxis finns många exempel på att enskilda ser ut att ha tagit lån de inte känner till, och att bankkontot tömts utan att kontohavaren alls vet var pengarna hamnat eller hur det hela har gått till.

De problem som har uppstått är av stor betydelse både för enskilda och för den finansiella branschen, samtidigt som de rättsliga frågorna som uppkommer kan vara både komplexa och svårhanterliga. Efter många år med spretande avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden och underinstanserna börjar vi äntligen att få prejudicerande domar från Högsta domstolen, både i Sverige och i övriga Norden. Det finns emellertid fortsatt all anledning att närmare diskutera de rättsliga frågor som uppkommer i komplexet, och det är vad vi tänkt göra i Uppsala 1 och 2 december 2022 under konferensen "Obehörig användning av e-legitimation: Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer".

Ytterlirligare information och program följer inom kort.