Maarten Steenhagen: "Aesthetics and Knowledge by Acquaintance"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022 och Zoom (kontakta Irene Martinez Marin för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin
  • Seminarium

Högre seminariet i estetik

Maarten Steenhagen, Uppsala universitet: "Aesthetics and Knowledge by Acquaintance"