Torsdagsseminariet: Politisering av omsorg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 12:07 (KWB)
  • Föreläsare: Anna Ryan Bengtsson, fil. dr. och universitetslektor i socialt arbete
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Elina Nilsson
  • Seminarium

Välkommen till Centrum för genusvetenskaps öppna seminarieserie. Seminarierna reflekterar bredden inom genusforskningen och lyfter teman som hör hemma inom olika vetenskapsområden.

Politisering av omsorg - kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper
Anna Ryan Bengtsson, fil. dr. och universitetslektor i socialt arbete

Här presenteras en avhandling i socialt arbete som bygger på studier av kollektivt motstånd bland barnmorskor, socionomer och sjuksköterskor. Både hur motstånd görs, varför och vilka reaktioner som de möter står i centrum för avhandlingen där begreppet politisering av omsorg används för att begripliggöra dessa handlingar och processer.