Ragni Svensson och Hampus Östh Gustafsson: Historiska perspektiv på förlags- och bokmarknadsaktörer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Ragni Svensson, Förlagskunskap, Stockholms universitet

Hampus Östh Gustafsson, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Två forskare med bakgrund i historiska studier om pågående och publicerade projekt om förlag- och bokmarknadsaktörer.