Ashwini Vasanthakumar: "The Ethics of Exile"

  • Datum: –18.00
  • Plats: IRES, biblioteket, Gamla Torget 3
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Uppsala Forum och Högre seminariet i politisk teori, Statsvetenskapliga institutionen

Ashwini Vasanthakumar, Queen’s Law School, Canada: The Ethics of Exile

Kommentar och diskussion: Ruvi Ziegler, University of Reading