TID-kollokviet: Hanna Sofia Rehnberg & Daniel Wojahn

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Hanna Sofia Rehnberg, Uppsala universitet, och Daniel Wojahn, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Hanna Sofia Rehnberg
  • Seminarium

Arbetsseminarium