Högre seminariet i didaktik

Emma Nilsson-Tysklind, 50%-seminarium

Preliminär titel: Agonism in Literature Education

Kontaktperson: Eva Hultin, Emma Nilsson-Tysklind
Huvudhandledare: Eva Hultin
Biträdande handledare: Linn Areskoug
Läsare: Asgeir Tryggvason, lektor i pedagogik vid Örebro universitet

Det också är möjligt att delta via Zoom.
Textunderlag och zoom-länk kan fås av Emma Nilsson-Tysklind (emma.nilsson-tysklind@edu.uu.se) två veckor före seminariet.
Seminariet hålls på svenska.