Mirey Gorgis: Disputation

Mirey Gorgis lägger fram sin doktorsavhandling i retorik med titeln Allt är våld! En undersökning av det moderna våldsbegreppet.

Disputationen äger rum på Södertörns högskola, Lokal: MA683.
Opponent: Jenny Willner, Ludwig-Maximilian-Universtät München