En skola utan rymlighet: ungdomars upplevelser av rasism i skolan

  • Datum: –17.00
  • Plats: På Zoom
  • Föreläsare: Fanny Pérez Aronsson (Region Uppsala)
  • Arrangör: Institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier (buv/edu), Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (cemfor) och Circus
  • Kontaktperson: Claes Tängh Wrangel och Hassan Sharif
  • Seminarium

Fjärde seminariet i en öppen seminarieserie om rasism och förändringsarbete i förskola och skola.

Circus-nätverk Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan bjuder in till digitala seminarier under hösten.

Nätverket samlar forskare inom sociologi, statsvetenskap, utbildningsvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap för att samla och koordinera den expertis som finns i Sverige om rasism och diskriminering i skolan. Genom tvärvetenskaplig interaktion har nätverket som mål att ge en systematisk bild av rasismens och diskrimineringens omfattning, uttryck, orsaker och konsekvenser i dagens skolvärld.

Projektledare: Claes Tängh Wrangel, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Hassan Sharif, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Alla seminarier sker på Zoom (länk till Zoom)

Höstens program hittar ni i den bifogade filen. Varmt välkomna!

Ytterligare information