SINAS Research Seminar

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Adam Hjorthén för länk
  • Föreläsare: Meddelas senare.
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Föreläsning