TID-kollokviet: Johanna McElwee och Sarah Schwarz

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Johanna McElwee och Sarah Schwarz
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om ett projekt om internationella studenter