Disputation: The Road to Access: On Business Exchanges in the Setting of a Bankruptcy

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Doktorand: Olof Wadell
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Olof Wadell försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: The Road to Access: On Business Exchanges in the Setting of a Bankruptcy

Opponent:
Lektor Hanne Kragh, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus universitet

Betygsnämnd:
Førsteamanuensis Tim Torvatn, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Annika Waern, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Docent Jan Lindvall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Anna Bengtson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA.