Dominika Polanska: Legal Geographies of Displacement through Renovation: Legal Interpretative Practices in Sweden

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ekonomikum K436
  • Föreläsare: Dominika Polanska, Docent, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
  • Kontaktperson: David Jansson
  • Seminarium