The Political Imaginary of the Society of Owners: from Agrarian Society to Asset Economy

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Isa Lappalainen, statsvetenskapliga instiutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium