Integrating refugee women

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Lillit Ottoson, nationalekonomiska institutionen
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium