Elena Cagnoli Fiecconi, UCL

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen och Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Pauliina Remes, Eric Cullhed
  • Seminarium

Samseminarium – Högre seminariet i filosofins historia och Avdelningen för grekiska och bysantinologi, Institutionen för lingvistik och filologi

Mer information meddelas senare