Alexander Stöpfgeshoff och Guido Alt: "Knowledge of Particulars in Buridan"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Alexander Stöpfgeshoff (Uppsala) och Guido Alt (Stockholm): "Knowledge of Particulars in Buridan" (prel. titel)