Diego Garcia Rincon, Ludwig Maximilians Universität, München

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Mer information meddelas senare