Att röra sig mot ett föränderligt 1700-tal: Arbete, boende och vardagsliv (introduktionskapitlet till en bok)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Göran Rydén, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium