Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemma

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken , seminarierum 4/2007
  • Föreläsare: Lars Ilshammar, Anna Foka, Cecilia Magnusson Sjöberg, Matts Lindström, Isto Huvila.
  • Arrangör: Institutionen för ABM, forskningsprojektet CAPTURE och Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

Publicering och öppenhet av forskningsdata och offentliga samlingar lyfts fram ofta i den nutida diskursen som en demokratidrivande fråga. Utnyttjandet av data som skapats med allmänna medel eller bevaras i offentliga arkiv beskrivs som en rättighet. Samtidigt framställs samlingarna som en viktig resurs för skapande av allmän nytta i samhällspolitiska nyckelområden som välfärd, miljö och kultur.

Det finns dock betydande hinder som gör det svårt att förverkliga de inte sällan synnerligen höga förväntningarna. Det finns upphovsrättsliga och integritetsrelaterade problem särskilt i samband med kommersiellt och privat material och persondata som gör det svårt att publicera material. Samlingarna är inte alltid åtkomliga. Tekniskt nåbara samlingar är inte nödvändigtvis beskrivna så att de är intellektuellt tIllgängliga. Särskilt i samband med digitisering av samlingar glöms alltför ofta hur viktigt det är att beskriva också det som inte finns tillgängligt i digitalt format och vad är materialets ursprungskontext.

Anmälan
Deltagandet är gratis. Vill du ta en kopp kaffe eller te under pausen, anmäl dig gärna här senast 2023-01-19.

Program 13.15-16.00

- Välkommen till seminariet
- Inledning, Isto Huvila
- Panelisternas repliker
- Kaffepaus
- Diskussion med panelister och seminariedeltagare
- Sammanfattning

Panel 
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket.
Anna Foka, universitetslektor vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet.
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.
Matts Lindström, biträdande föreståndare vid Institutionen för ABM.