Suecia Antiqua et Hodierna. Antiken i Sverige - Sverige i Antiken

  • Datum: –19.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Ingela Nilsson, professor i grekiska; Mikael Ahlund, museichef, Museum Gustavianum; Neil Price, professor i arkeologi; Annie Burman, Bernadottstipendiat, Kungl. Vitterhetsakademien
  • Webbsida
  • Arrangör: Gunnel Ekroth, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Gunnel Ekroth
  • Telefon: +46733460054
  • Kulturevenemang

Suecia Antiqua et Hodierna. Antiken i Sverige – Sverige i antiken, ett gränsöverskridande konstnärligt och vetenskapligt projekt om den betydelse antiken haft för Sverige och hur svenskar har verkat i de klassiska medelhavsländerna. Ett antal kortare föredrag med fokus på antikrelaterade ämnen följs av en nyskapad historisk performance med sång, musik, film och recitation.

Myter, tempel, statyer, filosofer och diktare… Antiken upphör aldrig att fascinera
oss. Genom århundradena har vi sökt inspiration från det klassiska arvet för att
väva nya myter och bygga nya tempel. Hur har då tolkningen av antiken sett ut
och hur framställs den idag?

Idén har under två års tid stått i centrum för ett gränsöverskridande konstnärligt och
vetenskapligt projekt om den betydelse antiken har haft för Sverige och hur svenskar
har verkat i de klassiska medelhavsländerna. Erik Dahlberghs barockverk Suecia Antiqua et Hodierna, det forna och samtida Sverige, har fått låna sin titel till vårt sökande efter kända och mindre kända spår av antiken.

Projektet har drivits av konstnärer inom musik och film tillsammans med forskare vid
Svenska instituten i Athen och Rom och inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv
vid universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg.

Nu ger vi oss ut på en lång turné, från Östersund i norr till Athen i söder, med ett
program fyllt av korta föredrag och en nyskapad historisk fantasi med sång, musik,
film och recitation, Drömmarnas Akademi.

Välkomna till en afton om antiken i Sverige och Sverige i antiken!