STS sem: Ylva Hasselberg ”Jorden och guldet”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ylva Hasselberg (Ekonomisk-historiska institutionen, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

”Jorden och guldet” är ett kapitelutkast ur biografin över Eli Heckscher.

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se och/eller av författaren.