STS sem: Ingemar Pettersson ”History of shit”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ingemar Pettersson (Ekonomisk-historiska institutionen, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Presenation av boken ”History of shit”, skriven av Dominique Laport.

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se och/eller av författaren.