STS sem: Hjalmar Fors ”The Alchemist’s Children: Daughters, Sons, their Spouses, and Eighteenth-Century uses of a Secret Heritage"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Hjalmar Fors (Hagströmerbiblioteket och Enheten för medicinens historia & kulturarv, Karolinska institutet)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se och/eller av författaren.