Talking American Literature at Uppsala: “Thoreau’s Dictionary of the Indian Languages”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Michael Jonik (University of Sussex)
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Daniel Kane
  • Föreläsning