Talking American Literature at Uppsala: “The Magic of Pedagogy in Ursula Le Guin's A Wizard of Earthsea”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Sofia Ahlberg (Uppsala University)
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Daniel Kane
  • Föreläsning