Om konjunktivbruket i franska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Jenny Gustafsson
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Fernando Bermúdez
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON lägger fram ett kapitel i sin avhandling om konjunktivbruket i franska.