VÅGA FRÅGA! Sex mot ersättning – säljare, köpare och deras anhöriga

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Mikaela Starke, Annelie de Cabo y Moreda, Anna Hall, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Charlotta Holmström, Institutionen för socialt arbete/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Stina Lindegren, Centrum för socialt arbete, Cesar, UU. Anna Runesson och Mikaella Matta Salinas, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel Region Mitt, Kerstin Karlqvist Falk, Mottagningen Unga Män, Elin Gahm, Samariterhemmet Vårdcentral Pekka Kataja, Region Gävleborg/Frivården Gävleborg/ Samariterhemmet Ebbamottagningen, Representanter från Uppsala EU-samverkan med EU-medborgare i gatumiljö, människohandel och prostitution. Mattias Lindh, Regional samordnare brottsförebyggande frågor. Länsstyrelsen Uppsala län
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för socialt arbete, Cesar, i samarbete med Samariterhemmet Diakoni, Uppsala
  • Kontaktperson: Siv-Britt Björktomta
  • Telefon: 0704250861
  • Temadag

Seminariedagen är ett samarbete mellan Centrum Socialt arbete och Samariterhemmet Diakoni. Under temat ”Våga fråga! Sex mot ersättning – köpare, säljare och deras anhöriga” presenteras aktuell forskning men också erfarenheter från praktiskt kliniskt, socialt och psykoterapeutiskt arbete samt berättelser om personliga erfarenheter av sexuell exploatering.

Centrum för Socialt arbete (Cesar) bjuder i samarbete med Samariterhemmet Diakoni in till en seminariedag där handel med sexuella tjänster står i fokus.

Under seminariedagen ”Våga fråga! Sex mot ersättning – köpare, säljare och deras anhöriga” presenteras aktuell forskning som såväl problematiserar fältet som beskriver situationen för en ofta dold brottsutsatt grupp av personer med intellektuella funktionshinder samt  behandling av sexualbrottslingar. Därutöver presenteras berättelser från praktiskt kliniskt, socialt samt psykoterapeutiskt arbete samt personliga erfarenheter av sexuell exploatering. Asal Gohari, ordf. Socialnämnden Uppsala.

Sista anmälningsdag: 29 september 2022

Seminariedagen är kostnadsfri. Kaffe och lättare lunch ingår.

Anmälan görs via Cesars hemsida