The Uses and Misuses of the American Past

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus Hus 11, rum, 128
  • Föreläsare: Professor Fredrik Logevall, Harvard University
  • Arrangör: Svenska Institutet för Nordamerikastudier
  • Kontaktperson: Dag Blanck
  • Telefon: 0701480217
  • Föreläsning

Fredrik Logevall talar om hur amerikanska presidenter har använt det förflutna i sin politiska gärning, och på vilket sätt det har påverkat deras politik.