Kasper Kristensen – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Disputation

Kasper Kristensen försvarar sin avhandling Spinoza on Ethical Cultivation: An Analysis of Vulnerability, Empowerment, and Early Modern Cultura Animi


Mer information och abstract i DiVA